Cibes A5000 安装于深圳宝安 201710

型号:Cibes A5000

层站: 6层5站

预留空间:1520*1530 (mm)

内部可用空间:1100*1400 (mm)

项目简介:6层 A5000安装于深圳某小区,彩用四面玻璃,楼梯中间全景观光,选用白色R9016,顶层高度无要求,并有半高门可选。

Cibes A5000 安装于深圳宝安 Cibes A5000 安装于深圳宝安 Cibes A5000 安装于深圳宝安 Cibes A5000 安装于深圳宝安 Cibes A5000 安装于深圳宝安