Cibes A5000 安装于东莞 201703

型号:Cibes A5000

层站: 3层3站

预留空间:1400*1630

内部可用空间:1000*1500

项目简介: 3层 A5000安装于东莞某小区,楼梯中间采用四面观光井道,定制电梯颜色与家中装修风格相融。

Cibes A5000 安装于东莞 Cibes A5000 安装于东莞