CIBES A5000家用电梯安装于江苏苏州 201612

CIBES A5000 安装于江苏苏州某小区,楼梯中间全景观光,电梯采用B面开门方向,外置电器室,载重400KG,可供4人左右乘坐。

江苏苏州家用电梯安装 苏州家用电梯安装案例 江苏苏州cibes家用电梯安装