CIBES西柏思北京家用电梯展厅已搬至新地址

CIBES西柏思北京家用电梯展厅已搬至新地址如下::

北京市朝阳区高碑店华膳园国际文化传媒产业园5号楼5502

预约体验电话:400 101 3890

CIBES西柏思北京家用电梯展厅

展厅实景图

CIBES西柏思北京家用电梯展厅 CIBES西柏思北京展厅 CIBES西柏思北京家用电梯展厅

CIBES北京展厅诚邀周边业主客主前来免费体验。